พระคำรำพึง วันที่ 1 ตุลาคม ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู พรหมจารีและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร