Get Adobe Flash player

พระวาจาและบทเทศน์ประจำวัน

ปีพระวาจาของพระเจ้า

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่

สถิติการเยี่ยมชม

003071076
Today
Yesterday
This Month
Last Month
All days
326
2853
47919
102025
3071076
Your IP: 3.237.20.246
2021-04-17 02:55

dusitaonpurin

ความประทับใจ และแรงบันดาลใจที่ทำให้ข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์

 แรงบันดาลใจที่ทำให้อ่านพระคัมภีร์ ก็เพราะว่าพระคัมภีร์ช่วยกระตุ้นความศรัทธาและทำให้หนูรู้จักคิดไตร่ตรองก่อนที่จะทำอะไรมากขึ้น

การเตรียมตัวในการแข่งขันพระคัมภีร์ หนูจะเริ่มจากการอ่านและทบทวนหลายๆรอบ เพื่อจับจุดที่สำคัญของเรื่องให้ได้ก่อน แล้วก็ลองเก็งคำถามและตอบคำถามนั้น
ความประทับใจจากการอ่านพระคัมภีร์ ทำให้หนูนึกถึงผู้อื่นมากขึ้น ทำให้สามารถนำข้อคิดต่างๆ มาปรับใช้และเตือนใจตัวเองได้ด้วย
*** ซาบีนา ดุสิตา กิจพิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
*** ลูซีอา อรปุลิน กิจพิทักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนักบุญเปโตร เขต 5 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

dusitaonpurin2

search

เรียนพระคัมภีร์กับคุณพ่อสมเกียรติ

S 20815889

คลิปวีดีโอเสียงประกาศก